“LỘC VẬN ”(Deer Express ) sẽ giao phó hàng hóa của bạn cho nhân viên môi giới hải quan, những nhân viên môi giới hải quan này đã từng thông quan hơn 350,000 mỗi năm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, riêng ở các nước ASEAN thông quan hơn 250,00 mỗi năm. Tuân thủ các quy định hiện hành của chính phủ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Tạo một quy trình thông quan hoàn chỉnh với một công ty toàn cầu có uy tín. Chuyên gia hải quan có kinh nghiệm xem xét lô hàng của bạn và đưa ra khuyến nghị là thuế hải quan chính xác , thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng mà bạn cần thanh toán.

Dịch vụ

Đại lý khai báo xuất nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ (chứng nhận xuất xứ của các quốc gia ASEAN), thu thuế hải quan, hoàn thuế xuất khẩu, thương mại xuất nhập khẩu.

Phạm vi dịch vụ

Trung Quốc: Cửa khẩu Hữu Nghị Bằng Tường, cửa khẩu Ruili.
Việt Nam: cửa khẩu Hữu Nghị- Lạng Sơn, Cửa khẩu Cầu Treo, cửa khẩu Cha Lo, cửa khẩu Lao Bảo, cửa khẩu Mộc Bài, của khẩu Ma Lù Thàng.
Campuchia: cửa khẩu Bavet, Cửa khẩu Trapeang Phlong, Cửa khẩu Poi Pet
Lào: cửa khẩu Nam Phao, cửa khẩu Na Phao, cửa khẩu Den Savanh, cửa khẩu Savannakhét.
Thái Lan: cửa khẩu Mukdahan, cửa khẩu Ban Klong Luek, cửa khẩu Mae Sot.
Myanmar: cửa khẩu Ruili, cửa khẩu Mia-wadi.