“LỘC VẬN ”(Deer Express ) sử dụng phương thức vận chuyển bằng xe trọng tải giảm xóc,  xe phooc rất dài và cao, nhằm cung cấp cho khách hàng phương án tinh tế, siêu cao, siêu rộng, giảm xóc… đối với việc vận chuyển có thuộc tính phức tạp.Đồng thời, phương án sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu đặc biệt đối với việc nhập khẩu và xuất khẩu máy móc và thiết bị mới và cũ.

Đặc điểm hoạt động
1. Quy trình thực hiện ngắn hạn: ít lặp lại nhiều lần
2. Tính toàn vẹn của mỗi liên kết: Cấu trúc đa liên kết, các liên kết có liên quan và phụ thuộc vào nhau, và mỗi liên kết liên quan đến sự thành công hay thất bại của toàn bộ dự án;
3. Sự không chắc chắn trong quá trình thực hiện: Có thể nảy sinh nhiều vấn đề hơn và cần chuẩn bị nhiều kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp.
4. Toàn diện và phạm vi rộng, đòi hỏi một lượng lớn kiến thức tổng hợp, nhiều bộ môn bên ngoài, giao nhận, hải quan,giao thông v.v
5. Rủi ro của quá trình: Có nhiều rủi ro không lường trước được, cần được đánh giá trước và đưa ra các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Hoạt động khó khăn
1.Môi trường trang web phức tạp, các đoạn và các trang web rất hẹp và không thể đầu tư nhiều bài viết.
2. yêu cầu thiết bị có độ chính xác cao và có giá trị, yêu cầu bảo mật cao
3. Có nhiều thiết bị cần phải tháo dỡ Nếu các thành phần thiết bị bị tháo rời và đặt không đúng cách, nó có thể gây nhầm lẫn và mất các thành phần thiết bị.
4. Thiết bị và linh kiện có nhiều hình dạng và yêu cầu bảo vệ khác nhau;
5. Yêu cầu tiếp tục sản xuất càng sớm càng tốt, Thời gian di dời nhanh.